Ampco Flashlight: Veilig werken in coronatijd

Update maart 2022:

Gelukkig kunnen we weer volop aan de slag en zijn onderstaande regelingen en maatregelen niet meer van kracht!

Beste lezer, hieronder vind je een opsomming van de regels en afspraken zoals opgesteld door Ampco Flashlight m.b.t. veilig werken en het Coronavirus, geldend vanaf 29 oktober 2020. Naargelang de maatregelen en afspraken zullen we onze regels aan de actualiteit aanpassen. In alle gevallen geldt: gebruik je gezond verstand, veiligheid en gezondheid staan voorop.

We wensen je succes en vooral een goede gezondheid.

MT Ampco Flashlight

 

 Algemene afspraken

Wij houden ons aan de algemene richtlijn van het RIVM en de maatregelen zoals afgekondigd door de overheid, zowel bij het vervoer van en naar het werk als op de werkplek:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen
 • Schud geen handen of andere begroetingen met fysiek contact.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Blijf thuis bij (milde)ziekte verschijnselen / symptomen
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met ziekteverschijnselen / symptomen
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit en gooi deze direct weg. Was daarna je handen.

Daarnaast werken de afspraken ook alleen wanneer je zelf thuis ook aan de afspraken houdt die het kabinet gesteld heeft zoals: Blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoek. Maar ook daar gelden de 1,5 meter afspraken. De volledige lijst en meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

Wanneer niet aan het werk

 • Werknemers blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
 • Werknemers blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts of andere symptomen heeft
 • Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts >38 ⁰C en moeite met ademhalen) moeten zij contact opnemen met de huisarts.
 • Wanneer je getest bent op Covid-19 en de uitslag positief is of nog niet binnen.
 • Bij vragen of twijfel, neem contact op met je leidinggevende.

 

Wanneer weer aan het werk

 • Je kunt weer naar je werk wanneer je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Je kunt weer naar je werk wanneer jij en je huisgenoten 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Wanneer je getest bent op Covid-19 en de uitslag is negatief.

 

Werkzaamheden specifiek

 

Kantoorwerkzaamheden

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem naast de algemene regels de volgende regels in acht:

 • Werk in overleg met je leidinggevende zoveel mogelijk thuis.
 • Werk zoveel mogelijk op een eigen computer en werkplek.
 • Loop niet zomaar ergens binnen, maar neem contact op per telefoon of mail
 • Laat weten dat je een werkplek gebruikt zodat collega’s een goede afstand kunnen kiezen.
 • Reinig je werkplek regelmatig.
 • Ventileer (ramen open).
 • Volg aangegeven looprichtingen en -routes
 • Draag een mondkapje wanneer je je door het pand beweegt totdat je op je werkplek bent
 • Haal geen drankjes voor anderen.
 • Was je handen na het gebruiken van gemeenschappelijke apparaten (koffieautomaat, printers en kantoorartikelen).
 • Gebruik de personenlift met maximaal 2 personen.

magazijnwerkzaamheden

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem naast de algemene regels de volgende aandachtspunten in acht:

 • Werk zoveel mogelijk alleen of op gepaste afstand van elkaar.
 • Was vaker je handen, zeker na het ruimen van materialen.
 • Was vaker je handen ook al draag je montage/werk handschoenen.
 • Draag een mondkapje totdat je op je werkplek bent (het magazijn is daarbij ook een werkplek, mits je op 1 plek werkt. Loop je rond, draag dan een mondkapje)
 • Wissel elke dag je handschoenen en zorg voor een week voorraad zo kun je je handschoenen hergebruiken.
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan.
 • Beperk het gezamenlijk gebruik van het verfspuitmasker en stel één gebruiker aan.
 • Beperk het gezamenlijk gebruik van gehoorkappen, stel één gebruiker aan.
 • Reinig bedieningselementen van de lift regelmatig (knoppen, deur en deurgrepen).
 • Beperk gezamenlijk gebruik van reach- en heftruck. Stel desnoods één chauffeur aan per reach- of heftruck.
 • Reinig reach- en heftrucks voor en na gebruik.
 • Til niet met meerdere personen. Verplaats zware materialen met de reach- of heftruck of parkeer zware middelen ergens anders.
 • Bij aangegeven eenrichtingsverkeer heeft de persoon in de aangegeven richting voorrang.
 • Haal geen drankjes voor anderen.
 • Was je handen na het gebruiken van gemeenschappelijke apparaten (koffieautomaat, printers, gereedschappen en kantoorartikelen).

Expeditiewerkzaamheden

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem naast de algemene regels de volgende aandachtspunten in acht;

 • Werk zoveel mogelijk alleen of op gepaste afstand van elkaar.
 • Was vaker je handen, zeker na het laden en lossen van materialen.
 • Was vaker je handen ook al draag je montage/werk handschoenen
 • Wissel elke dag je handschoenen en zorg voor een week voorraad zo kun je je handschoenen hergebruiken.
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan.
 • Laad kisten op de wielen in de wagen.
 • Laad met maximaal één persoon in de wagen.
 • Reinig bedieningselementen van de lift regelmatig (knoppen, deur en deurgrepen).
 • Beperk gezamenlijk gebruik van reach- en heftruck. Stel desnoods één chauffeur aan per reach- of heftruck.
 • Til niet met meerdere personen. Verplaats zware materialen met de reach- of heftruck of parkeer zware middelen ergens anders.
 • Bij aangegeven eenrichtingsverkeer heeft de persoon in de aangegeven richting voorrang.
 • Haal geen drankjes voor anderen.
 • Was je handen na het gebruiken van gemeenschappelijke apparaten (koffieautomaat, printers, gereedschappen en kantoorartikelen).

Werken op TD en werkplaatsen

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem naast de algemene regels de volgende aandachtspunten in acht;

 • Werk zoveel mogelijk alleen of op gepaste afstand van elkaar.
 • Gebruik voor zover mogelijk je eigen werkplek.
 • Reinig je werkplek regelmatig.
 • Zorg dat soldeerafzuiging niet richting collega’s geblazen wordt.
 • Was vaker je handen.
 • Was vaker je handen ook al draag je montage/werk handschoenen
 • Wissel elke dag je handschoenen en zorg voor een weekvoorraad (zo kun je je handschoenen hergebruiken).
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan.
 • Reinig gereedschap dat door meerdere mensen wordt gebruikt regelmatig.
 • Reinig apparaten waar door meerdere mensen aan gewerkt wordt regelmatig.
 • Bij aangegeven eenrichtingsverkeer heeft de persoon in de aangegeven richting voorrang.
 • Haal geen drankjes voor anderen.
 • Was je handen na het gebruiken van gemeenschappelijke apparaten (koffieautomaat, printers, gereedschappen en kantoorartikelen).Houd onderling zoveel mogelijk afstand.

Reizen van en naar de werkplek

 • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk (volg het werkschema).
 • Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden.Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen:
 • Maximaal 2 personen per personenauto/bedrijfsbus/vrachtwagen, gebruik van mondkapje verplicht.
 • Gezondheidcheck: Check bij je medereiziger of hij/zij of een familielid/huisgenoot symptomen of gezondheidsklachten heeft.
 • Zorg voor extra ventilatie. Open het raam of gebruik ventilatiesysteem.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor extra hygiëne door de contactoppervlakten extra te reinigen. (Stuur, versnellingspook, deurklink en knoppen). Gebruik hiervoor doekjes met minimaal 70% alcohol
 • Bij de sleutelkar van Transportplanning is een reinigingsset beschikbaar voor onze transportmiddelen. Reinig stuur, versnellingspook, richtingaanwijzers en andere bedieningselementen voor en na gebruik.

Samen aan het werk op locatie

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem naast de algemene regels de volgende aandachtspunten in acht:

 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de projectmanager of opdrachtgever om dit op te lossen.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
 • Bij het inrichten van je werkplek houd je rekening met 1,5 meter afstand. Denk hierbij vooral aan FOH-, zender-, operator positie.
 • Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Splits pauzes op zodat er geen grote groepen ontstaan. (geef elkaar de ruimte)
 • Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% alcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
 • Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.
 • Haal geen drankjes voor anderen
 • Passeer elkaar in smalle gangen en catwalks met de ruggen naar elkaar toe of met het hoofd afgewend.
 • Bij aangegeven eenrichtingsverkeer heeft de persoon in de aangegeven richting voorrang.
 • Spreek elkaar erop aan, als iemand zich niet aan de afspraken houdt of in je werkgebied komt.
 • Gebruik gereedschap/telefoon/portofoons persoonlijk. Leen het niet uit en leen geen gereedschappen en communicatie middelen.
 • Meld problemen bij je leidinggevende.
 • Stel vragen als er onduidelijkheden zijn. Dit kan bij je leidinggevende, VGM-functionaris en Personeelszaken.

Gebruik van mondkapjes en handschoenen

Ampco Flashlight verplicht het gebruik van mondkapjes. Wij bieden 2 varianten:

1. Een bedrukte en wasbare versie waar alle operationele medewerkers en projectmanagers 3 exemplaren van ontvangen, alle overige medewerkers van Ampco Flashlight ontvangen er 1. De bedoeling is dat we met deze bedrukte mondkapjes naast veiligheid ook herkenbaarheid en representativiteit verhogen. Bij zware fysieke arbeid (laden/lossen/bouw- of breekploeg) kan ook een papieren wegwerpexemplaar gebruikt worden.

2. Op een aantal punten in ons bedrijfspand zullen wegwerpmondkapjes beschikbaar gemaakt worden, voor eenieder (eenmalig) te gebruiken.

Operationele medewerkers en projectmanagers op locatie dragen dus ALTIJD een mondkapje, behalve in verblijfsruimtes waar dat specifiek niet hoeft zoals de catering ruimte. Ben je op kantoor, op de TD of in het magazijn dan kun je hem afdoen wanneer je op je werkplek bent, waarbij we het werken in het magazijn als een werkplek beschouwen. Werk je niet op TD of magazijn, dan draag je op deze locaties een mondkapje.

Het gebruik van (latex of nitril) handschoenen is in de basis niet nodig. Alleen bij BHV handelingen waar fysiek contact is kunnen handschoenen gedragen worden. Wanneer er werkzaamheden gevonden worden waarbij er onbekende verontreiniging is kunnen handschoenen ingezet worden.

Het dragen van werk/montage handschoenen is toegestaan. Zorg dat de handschoenen geregeld gewassen en/of gewisseld worden. Het dragen van werk/montage handschoenen biedt geen bescherming tegen het coronavirus. Het kan bij verkeerd gebruik juist verspreiding bevorderen.

Afspraken met opdrachtgevers

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen er afspraken gemaakt te worden met de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hier in moeten minimaal worden behandeld;

 • Het aanstellen van een ‘Corona-Coördinator’ welke belast is met naleving en controle van de regels.
 • Bekend zijn met de geldende regels m.b.t. 1,5 meter en hygiëne.
 • Bekend zijn met de gemaakte afspraken met opdrachtgever m.b.t. afstand houden en hygiëne.
 • Zorgvuldig wordt nagedacht over de werkzaamheden dat de regels goed nageleefd kunnen worden.
 • Dat doelstellingen in tijd moeilijker of niet gehaald kunnen worden wanneer er niet zorgvuldig over wordt nagedacht.
 • De werkzaamheden worden beëindigd als regels en afspraken door de opdrachtgever en/of andere personen die via de productie of locatie aan het werk zijn niet gerespecteerd/nageleefd worden.
 • Iedereen zoveel mogelijk alleen reist.
 • De werkzaamheden zo worden ingevuld dat er geen hotelovernachtingen nodig zijn. En wanneer er onverhoopt hotel overnachtingen, wordt gebruikgemaakt van single rooms.
 • De catering zo wordt ingedeeld dat de 1,5 meter regel gerespecteerd kan worden.

Startwerkmeeting

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de startwerkmeeting aangevuld met het herhalen van de algemene regels omtrent het werken tijdens de coronavirus pandemie en andere locatie gerelateerde informatie en afspraken.

Voorbereiden van werkzaamheden

In de voorbereiding zorgen projectmanagers en accountmanagers ervoor dat werkzaamheden ingevuld kunnen worden aan de hand van de situatie. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Het gebruik van lichtere materialen welke door één persoon te monteren en demonteren zijn.
 • Langere opbouwtijd inplannen, meer doen met minder mensen en minder mensen op de werkvloer.
 • Zoveel mogelijk met vaste teams werken.
 • Lastige montage wordt vermeden (werkzaamheden met meerdere personen hangend over balkonrand of klimwerkzaamheden).
 • Plan geen ladderwerkzaamheden die niet alleen uitgevoerd kunnen worden.
 • Zoveel mogelijk vaste bestuurders van machines (eigen ploeg of productioneel geregeld).
 • Zoveel mogelijk eigen trussing indelen/voorbereiden per discipline, zodat er per discipline doorgewerkt kan worden.
 • Nadenken over looproutes en materiaalrouting (zoals eenrichtingsverkeer uitsluiten in smalle gangen en catwalks)

Aanvullende aandachtspunten op locatie

 • Reinig microfoons, intercoms en portofoons met alcohol doekjes.
 • Deel geen microfoons, intercoms en portofoons. Zorg voor persoonlijke uitgifte (zie ook volgende hoofdstuk).
 • Reinig desks met alcohol doekjes, zorg dat deze door één persoon bediend wordt.
 • Reinig desks wanneer er gewisseld wordt tussen personen. Of bedien bij technische ingreep via remote systemen.
 • Reinig veelgebruikte middelen regelmatig.
 • Stapel en tip geen kisten waardoor je te dicht bij elkaar komt.
 • Laad kisten in vrachtwagens op de wielen.
 • Gebruik heftrucks in plaats van samen te tillen.
 • Gebruik laadkleppen om kisten met één persoon te kunnen laden/lossen.
 • Het is niet toegestaan bezoek, kinderen of gasten op de werklocatie toe te laten.
 • Gasten ontvangen voor werkzaamheden gaat altijd in overleg met leidinggevende.
 • Niet met meerdere personen trekken aan hijstouw.
 • Niet met meerdere personen in een hoogwerker.
 • Haal geen drankjes voor anderen.

Microfoons, zenders en in-ears

Gezien het contactgevoelige karakter van microfoons hebben wij voor het gebruik en de inzet hiervan een specifieke veilige werkwijze opgesteld. Deze maatregelen voorkomen persoonlijk contact en zorgen voor schone en gedesinfecteerde materialen.

 • Met name headset- (DPA) en revers/dasspeldmicrofoons kunnen niet – zonder meer – worden ingezet. Account- en Projectmanager zijn zich bewust van de extra risico’s en zullen daarom terughoudend zijn bij de inzet hiervan. In overleg met Kees van Koert (Technical Director) en Aart Heus (Technisch Projectmanager RF) zal te allen tijde overleg dienen plaats te vinden, voorafgaand aan toezeggingen naar opdrachtgevers. Het is onze taak opdrachtgevers, gebruikers en onze medewerkers te beschermen tegen deze extra risico’s, terwijl mogelijk alternatieven zijn in te zetten.
 • Bij het boeken van de materialen in de productie maken Account/Projectmanager een subproductie aan met ten minste 4 plandagen na show.  In deze subproductie plannen we de headset-(DPA), revers/dasspeldmicrofoons en korven van handmicrofoons, zodat deze bij retour direct op slot staan voor de quarantaineperiode van 4 dagen.
 • Bodies van een handmicrofoon, beltpacks, tafel- en kathedermicrofoons zijn na reiniging met een alcoholdoekje gereed voor hergebruik, er is geen quarantaineperiode van toepassing.
 • Voor iedere spreker/artiest wordt een eigen microfoon gebruikt gedurende de looptij van de productie. Indien er genoeg tijd is op locatie om tussendoor een korf te wisselen en de body te reinigen is een wissel toegestaan.
 • Interruptie-, tafel- en kathedermicrofoons worden voorzien van een plopkap. Plopkappen worden vervangen bij het wisselen van sprekers, de body wordt gereinigd met een alcoholdoekje. Handschoenen zijn hierbij verplicht.
 • Microfoons, Headsets en in-ear beltpacks worden door de gebruiker zelf opgehaald bij de zenderuitgifte. Deze worden aangeleverd in een afgesloten sealbag en door de gebruiker zelf uit deze verpakking gehaald. Bij inlevering wordt de microfoon door de zendertech aangenomen (met latex handschoenen, per microfoon!). De korf wordt direct verwijderd en in de quarantainebak gedaan, de body wordt direct met alcoholdoek gereinigd en in een nieuwe sealbag geplaatst.
 • Universele in-ears zijn tot nader order uitgesloten van verhuur. Het is mogelijk deze als verkoopartikel aan te bieden, deze hebben wij in voorraad. Na aanschaf is de gebruiker eigenaar van de in-ear.
 • Een AFR-medewerker mag bij twijfel altijd besluiten de zender niet aan te brengen. Je gezondheid staat voorop. Overleg met je leidinggevende (op locatie) bij een dergelijk besluit is van belang in verband met mogelijk onbegrip vanuit Productie. 
 • Houd er rekening mee en informeer opdrachtgever dat deze werkwijze meer tijd kost!
 • Porto- en intercomsets zijn uitsluitend voor intern gebruik. Het gebruik ervan zoveel mogelijk vermijden en waar mogelijk alternatieve communicatie gebruiken. Uitgifte op persoon, er zijn geen wissels toegestaan. Uiteraard geldt ook voor deze sets: schoonmaken voor en na gebruik. Na afloop van de productie in quarantaine plaatsen voor de periode van 4 dagen.

Sneltesten

Sneltesten zullen de komende periode een grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Op dit moment is de sneltest een aanvullende preventieve maatregel, naast de reeds bestaande maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondkapjes en de PCR test van de GGD.

 Wij verwachten dat er de komende maanden aanvullende sneltestmethodes bij zullen komen. Er is, zeker commercieel, landelijk meer dan genoeg capaciteit, je kunt eenvoudig een afspraak plannen en hebt -middels een neusswab- binnen 15-30 minuten de testuitslag. Dit geschiedt AVG-proof digitaal via beveiligde email in geval van een negatieve uitslag, in geval van een positieve uitslag volgt eerst een telefoongesprek en daarna een beveiligde email. 

 Ampco Flashlight werkt graag aan dergelijke initiatieven mee, ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de terugkeer van (publieks)evenementen en bieden extra veiligheid op de werkvloer. Onze medewerking is echter wel aan een aantal voorwaarden gebonden die onze medewerkers de benodigde zekerheid verschaffen:

 • De opdrachtgever dient tijdig het verzoek bij AFR kenbaar te maken en daarbij een leidende rol op te pakken in het organiseren of doorverwijzen. Het meest efficient is een testfaciliteit op locatie, waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat. Niet alleen tijdens de bouwfase, maar ook voor crew wissels tot en met breek dienen faciliteiten beschikbaar te zijn.
 • Bij een meerdaags evenement kan het voorkomen dat de sneltest niet de hele periode afdekt, daar dient vooraf rekening mee te worden gehouden en kan mogelijk leiden tot een tweede sneltest. Op dit moment wordt tot 48 uur na afname de sneltest als veilig gezien.
 • Een testprocedure moet zinvol zijn ten aanzien van het moment en beoogde inzet/doel. 
 • Kosten van sneltesten zijn voor rekening opdrachtgever, denk hierbij ook aan extra uren en reiskosten, zeker indien er geen faciliteiten op locatie zijn.
 • Er wordt geen persoonlijke informatie vastgelegd of uitgewisseld.
 • Sneltesten zijn een toevoeging en is op geen enkele manier een vervanging van onze grondregels ten aanzien van 1,5m afstand, mondkapjes, handen wassen, etc. Deze blijven strikt van kracht, conform richtlijnen van het RIVM.
 • AFR houdt als richtlijn voor mogelijke sneltests (middels neusswab) een maximum van 2x per week. In goed overleg – en op vrijwillige basis – kan een medewerker meerdere keren accepteren. 

 Indien er dringende redenen zijn die de afname van een sneltest verhinderen, verzoeken wij betrokkenen dit aan te geven bij de leidinggevende.

 De kennis omtrent verspreiding en bestrijding van Covid-19 blijft zich snel ontwikkelen. AFR zal zich blijven inspannen het beleid hierop aan te passen en een veilige werkomgeving te waarborgen. Nieuwe/betrouwbaardere tests en testprocedures zullen wij ook in de toekomst omarmen. Wij hebben hierin als bedrijf en branche een belangrijke voorbeeld- en voortrekkersfunctie. 

 

Advies aangepaste werkwijze BHV (levensreddende handelingen)

Het eerdere advies van de Nederlandse Reanimatie Raad om geen mond op mond beademing te geven gedurende de covid-19 pandemie geldt nog steeds:

 • Beperk het aantal hulpverleners tot 2.Slachtoffer reageert niet?
 • (laat) 112 bellen.
 • (laat) een AED halen.
 • Open de luchtwegen NIET.
 • Controleer ademhaling door alleen te kijken.
 • Bedek de mond en neus met een stoffen doek, kledingstuk of mondkapje zonder het hoofd te bewegen.
 • Geef ononderbroken borstcompressies maar pas GEEN mond op mond beademing toe.

Gebruik AED en volg de gesproken instructies en hervat ononderbroken de borstcompressies zonder beademing.

Meer informatie: https://www.reanimatieraad.nl/

Ontruiming

 • Ontruim volgens normale oefening en instructie. Houd indien mogelijk en wanneer de situatie het toelaat 1,5 meter afstand.
 • Herhaal instructie 1,5 meter bij de verzamelplaats.

Bijzondere groepen medewerkers

Werkzaamheden verricht door bijzondere groep medewerkers verdienen andere aanpak dan we gewend zijn.
We onderscheiden diverse groepen medewerkers.

50- plussers

50-plussers mogen BHV inzet weigeren bij reanimatie of eerste hulp, dit wegens het verhoogde besmettingsrisico en een kans op nadeliger ziekteverloop. Het aantal beschikbare BHV’ers moet wel doeltreffend beschikbaar zijn voor de aantal medewerkers die aan het werk zijn.

Slechte gezondheid en kwetsbare groepen

Medewerkers met een slechte gezondheid kunnen ander werk aangeboden krijgen. Dit kan ik overleg met de leidinggevende of via de bedrijfsarts.

 

Reinigen van (arbeids)middelen

Zaken die dicht bij de mond komen kunnen het beste gereinigd worden met alcoholdoekjes met ten minste 70% alcohol. Doe dit voor elk gebruik en na elke wissel van bijvoorbeeld microfoons, intercom en portofoons.

Andere apparaten kunnen gereinigd worden met gewoon water en schoonmaakmiddel. Raadpleeg altijd de handleiding van apparatuur over hoe te reinigen. Het kan zijn dat het apparaat beter schoongemaakt kan worden met alcohol doekjes.

Hygiene

Via de handen kunnen makkelijk ziekteverwekkers worden verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep, verklein je de kans dat je zelf of iemand in je omgeving ziek wordt.  Was je handen minimaal 6 keer per dag volgens de instructie. Was je handen in ieder geval:

 • als je handen vuil zijn.
 • voor het (klaarmaken van) eten.
 • na een toiletbezoek.
 • na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de elleboog!)
 • na het snuiten van de neus.
 • na het verschonen van een kind.
 • na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren.
 • na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.

Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:

 • Maak je handen goed nat. (warm of koud water)
 • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.
 • Wrijf de handen lang genoeg (20 seconden) over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep.
 • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.
 • Wrijf ook tussen de vingers.
 • Neem ook de polsen mee.
 • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.
 • Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.
 • Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op de handdoek komen. Gebruik bij voorkeur papieren of dispenser(rol) handdoeken. Doe stoffen handdoeken regelmatig in de was.

Gebruik van handalcohol en handgel:

 • Bij voorkeur was je je handen met stromend water en vloeibare zeep. Handalcohol of alcoholgel gebruik je als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet zichtbaar of niet voelbaar vuil zijn: bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en je hebt geen water, zeep en handdoek in de buurt.